1) آیا دوره های آموزشی سربازان تعاون یار دارای اثربخشی لازم بوده‌اند؟
2) آموزش های پیش از خدمت سربازان تعاون یار به چه میزان بر ارتقای مهارت (توانایی اجرایی، تخصصی و … ) آنان مؤثر بوده است؟

3) دوره های آموزشی سربازان تعاون یار تا چه اندازه بر افزایش دانش فنی شرکت کنندگان اثر ‌گذار بوده است؟
4) دوره های آموزشی سربازان تعاون یار تا چه اندازه بر تغییر بینش شرکت کنندگان موثر بوده است؟
5) دیدگاه شرکت کنندگان در مورد دوره های آموزشی سربازان تعاون یار چگونه است؟
6) نقاط قوت و ضعف دوره های آموزش سربازان تعاون یار کدامند؟
7) عوامل آموزشی و پیرامونی مؤثر بر اثربخشی دوره های آموزشی سربازان تعاون یار کدامند؟
1-7- تعاریف نظری و عملیاتی
1-7-1- اثربخشــــی3 آموزشی
منطور از اثربخشی در واقع بررسی میزان موثربودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است.
اثربخشی آموزش را می توان میزان انطباق رفتار دانش پژوهان با انتظارات، خواسته ها، اهداف، انجام درست کارها، میزان مهارت، دانش و نگرش کسب شده در اثرآموزش تعریف نمود (سلطانی، 1384).
1-7-2- تعریف عملیاتی اثربخشی
در این تحقیق اثربخشی میزان تحقق اهداف دوره های آموزشی پیش از خدمت ارایه شده به سربازان تعاون یار از سوی وزارت تعاون می باشد .
1-7-3- آموزش
به هر گونه فعالیت یا تدبیر از پیش طرح ریزی شده ای که هدف آن آسان کردن یادگیری در یادگیرندگان است، آموزش گویند (سیف،1379 : 3). به عبارت دیگر آموزش، تجربه ای است مبتنی بر یادگیری، که به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگار در فرد صورت می گیرد تا وی بتواند توانایی خود را برای انجام کار بهبود بخشد (شیمون 1380: 248 ).
1-7-4- تعریف عملیاتی آموزش
منظور از آموزش در این تحقیق کلیه فعالیت های نظام یافته که به منظور ارتقاء دانش، بینش و مهارت های شرکت کنندگان در دوره های آموزشی برگزار شده در وزارت تعاون برای سربازان تعاون یار می باشد.
1-7-5- سرباز4
هر فرد ذکور ایرانی ، بالای 18 سال که طبق قانون بهره مند از انواع معافیتها نباشد می بایست لزوما مدت معینی را در خدمت نیروهای نظامی و انتظامی کشور طی کند که بدین دوره سربازی یا دوره نظام وظیفه5 و به فاعل مورد نظر ، مشمول یا سرباز می گویند .
1-7-6- سربازان تعاون یار
به نیروهای فنی و تخصصی فارغ التحصیل که خدمت وظیفه خود را در دوران صلح در فعالیتهای تعاونی در وظایف و مأموریت های مرتبط با وزارت تعاون طی مینمایند، سربازان تعاون یار گفته می شود. مقاطع تحصیلی سربازان تعاون یار از دیپلم به بالا در رشتهها و گرایش های تحصیلی مرتبط با تعاون و سایر رشتههای مرتبط با بخش میباشد.
1-8- محدوده تحقیق
1) زمانی: به لحاظ محدوده زمانی این تحقیق شامل کلیه دوره های آموزشی می باشد که از اردیبهشت سال 1388 تا اردیبهشت سال 1390 به سربازان تعاون یار ارائه شده است.
2) موضوعی: این پژوهش به لحاظ موضوعی مسایل دوره های آموزشی تخصصی ارایه شده پیش از خدمت برای سربازان تعاون یار را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و در نظر دارد میزان اثربخشی و میزان دستیابی به اهداف این آموزش ها را مورد بررسی قرار دهد.
3) جغرافیایی: محدوده جغرافیایی این پژوهش به علت پایین بودن جامعه آماری به صورت ملی انتخاب شده که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای در مرحله اول و سپس سرشماری نسبت به انجام تحقیق اقدام شده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه :
بخش تعاون براساس قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی یکی از سه بخش مهم اقتصادی کشور است و به همین علت بخش تعاون دارای ظرفیت ها و توانمندی های بسیاری است علیرغم بکارگیری نیروهای متخصص در بخش تعاون در طول چند سال گذشته، هنوز این بخش نیازمند بکارگیری نیرو های متخصص و کارآمد است. با بکارگیری نیرو های متخصص و تقویت بخش تعاون از ابعاد مختلف این بخش بنا به اظهار متخصصان امکان پاسخگویی به بسیاری نیاز های اقتصادی و اجتماعی درکشور می باشد. یکی از رویکرد های مناسب بکارگرفته شده در وزارت تعاون، طرح بکارگیری سرباز تعاون یار است. این طرح در راستای رفع مسایل و مشکلات نیروی انسانی تخصصی بخش تعاون به اجرا درآمده است. کمبود نیروی انسانی کارآمد و مناسب با ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در بخش تعاون (از نظر کمی و کیفی) یکی از مشکلاتی است که محدودیت‌هایی را در راه انجام فعالیت‌های آموزشی، ترویجی وتحقیقاتی در عرصه‌های مختلف بوجود آورده است. به همین جهت وزارت تعاون به منظور رفع محدودیت مذکور اقدام به تهیه و تدوین طرح استفاده از مشمولان کشور با عنوان تعاون یاران (کارکنان وظیفه متخصص) نموده، این طرح با استناد به اصل 147 قانون اساسی، توسط معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج تهیه گردیده است و با موافقت فرماندهی معظم کل قوا، از سال 1388 به اجرادر آمده است از جمله اهداف این طرح را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
ـ گسترش شبکه ترویجی- آموزشی از طریق جذب مشمولین متخصص و بومی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

ـ زمینه‌سازی جهت تامین و تربیت نیروی انسانی مستعد و آشنا به فرهنگ تعاون و روابط اجتماعی
ـ فراهم ساختن زمینه‌های رشد و خلاقیت و مشارکت جوانان در عرصه سازندگی و توسعه
ـ ایجاد زمینه مناسب جهت گسترش فعالیت‌های تعاونی با هدف توسعه تعاون
ـ افزایش عملکرد و استفاده بهینه از امکانات موجود در مناطق، شهرستانها و استانها
با تحقق اهداف فوق این طرح می تواند مزایای زیادی برای سربازان و همچنین فعالان بخش تعاون داشته باشد . این مزایا می تواند شامل موارد زید باشد:
ـ کسب تجربیات عملی توسعه تعاون توسط کارکنان وظیفه در دوران خدمت
ـ آشنا شدن مشمولان با واقعیت‌های کار و زندگی در بخش تعاون
ـ آشنا شدن جوانان تحصیل کرده با فضای کسب و کار، تولید و اقتصاد کشور
ـ تبدیل شدن دوران سربازی به دوران خدمت به کشور برای متخصصان
ـ ایجاد انگیزه و هدفمند نمودن طول دوران خدمت
ـ بکارگیری مناسب تخصص فارغ التحصیلان دانشگاه‌ها جهت کمک به پیشرفت بخش تعاون (وزارت تعاون ،1388)
با این اوصاف طرح سرباز تعاون یار می تواند دارای اهمیت و ارزش زیادی برای جامعه، فارغ التحصیلان و بخش تعاون داشته باشد. هر گونه سرمایه گذاری و توجه به سربازان تعاون یار و از آن جمله آموزش و ارتقاء دانش و اطلاعات فنی و تخصصی آنها می تواند دارای اهمیت خاص باشد این پایان نامه در همین ارتباط در حال انجام است و بحث اثر بخشی آموزش های ارایه شده به سربازان تعاون یار را مورد مطالعه قرار می دهد و این بخش از گزارش تحقیق به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد و اهمیت این بخش در شناسایی متغیر ها ی دخیل در بحث اثر بخشی آموزش های تخصصی است. در این بخش مطالبی در خصوص ارزشیابی، ارزشیابی آموزشی، اثربخشی، آموزش ضمن خدمت و … آمده است.
بخش اول :
2-2- تاریخچه ارزشیابی
قرنها چنین تصور می شد که آموزش و ارزشیابی از تفکر به معنای عام و تفکر انتقادی به معنای خاص بسیار دشوار و حتی غیر ممکن است. با ظهور جنبش تفکر انتقادی در اوائل دهه 1980 و رواج اندیشه پست مدرنیسم، آموزش مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی و ارزشیابی از آنها در دستور کار نظام های آموزشی قرار گرفت. در این ایام، الگوی جدید از عقلانیت که متکی بر آموزش تفکر معقول و پرورش انسان آزاد اندیش است به عرصه های نظری و عملی تعلیم و تربیت وارد شد. بسیاری از متفکران معاصر معتقدند جنبش تفکر انتقادی ریشه در افکار جان دیویی دارد. دیویی در اوایل قرن بیستم الگوی تعلیم و تربیت پژوهش – محور و ارزشیابی از مهارت های پژوهشگری و قدرت استدلال فراگیران را در کانون توجه قرار داد. بعد از دیویی، در اوایل دهه 1980 رابرت انیس با انتشار کتاب نافذ خویش تحت عنوان “مفهوم تفکر انتقادی” پایه گذار جنبشی گردید که از آن سال به بعد تقریباً تمامی جریان های تربیتی را تحت تأثیر قرار داد (جهانی، 1382).

  • 1

پاسخ دهید